Blackist veya  whitelist listesine email adresi eklemek için salocal.cf.in dosyasında işlem yapmanız gerekir 8.7 zimbra da dosya yolu aşağıdaki gibidir.

 

/opt/zimbra/conf/salocal.cf.in

blacklist_from *hotmail.com
blacklist_from ahmet@ahmet.com
whitelist_from *yahoo.com
whitelist_from ahmet@yahoo.com

zimbra yeni bir admin hesabı panelden verebilirsiniz. Ancak panele giriş yapamıyorsanız sunucu üzerinden de açabilirsiniz.

 

su -zimbra
Yeni bir admin hesabı yaratmak
zmprov ca testadmin@domain.com test123 zimbraIsAdminAccount TRUE

mecvur bir hesaba admin yetkisi vermek

 zmprov ma futur-admin@domain.com zimbraIsAdminAccount TRUE

 

spam ayaarlarını panelden global ayarlar AS/AV ayarlarından yapabilirsiniz. ayalarları yaptıktan sonra aşağıdaki kodu zimbra user ile giriş yaparak çalıştırmanız gerekmektedir.

 

/opt/zimbra/bin/zmantispamctl restart

Zimbra kuyrukta anormal bir hareketlilik varsa birileri spam gönderiyor olabilir bunun için öncelikle kuyruktaki duruma bakmak gerekir.  Genelde kullanıcının email şifresini ele geçirerek otomatik olarak spam atmaktadırlar. Bunların tespiti için log dosyalarına bakmanız gerekir. Nerden geldiğini bularak spamı durdurabilirsiniz.

Continue reading

Zimbra 8.7 default olarak kurduğunuzda POP3s (Secure 995) port üzerinden çalışmaktadır. Ben 110 portu direk olarak açamadım farklı bir yolla sorunu çözdüm.

Bir çok yerdede bunu yapamamışlar POP3S kullandiyorlar ancak email sunucusunu taşıyorum ve yüzlerçe kişiye email ayarlarını değiştirmek istemiyorum.

Continue reading